Teamverbinding

In de zorg voor mensen wordt dikwijls in teams gewerkt. Inherent aan teams is de groepsdynamica die er is tussen de verschillende teamleden. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg beperkt zich niet tot het hebben van veel inhoudelijke kennis, maar vraagt een goede afstemming van randvoorwaardelijke aspecten. Één van die aspecten is de groepsdynamica en de communicatie die hieruit voortvloeit.  Wij zetten samen met u de volgende stap hierin. Verbinding en erkenning binnen het team als basis voor verbinding en erkenning met en voor de cliënt!

Ieder teamlid wordt in zijn of haar dagelijks werk wel eens geconfronteerd met de vraag: “Waarom gedraag ik me zoals ik me gedraag?” 

 

De mens is een moreel wezen dat dagelijks voor veel keuzes staat, waarin ook de afweging wat goed en fout is wordt gemaakt. In de vragen die rond die keuzes een rol spelen, komen termen voor als moeten, mogen, horen, willen, kunnen, enz. In de huidige tijd zoekt de mens zelf uit waar hij zijn keuzes op baseert. 

 

Ontdek Jezelf Op Je Bord is hierbij ondersteunend. Het is een gestructureerde methode om je eigen handelen en de waarden en behoeftes te onderzoeken en vervolgens te gebruiken bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Het gaat bij Ontdek Jezelf Op Je Bord altijd over een concreet voorbeeld dat zich in de praktijk voordoet. Het betreft dus een situatie waarin je graag wil reflecteren op je gedrag en onderzoek wil doen naar het waarom van je eigen handelen.

 

Ontdek Jezelf Op Je Bord start altijd individueel en de uitkomsten worden vervolgens binnen het team of binnen kleine groepjes van het team besproken. Het gaat hierbij om een dialoog en een gezamenlijke reflectie op het eigen gedrag, overtuigingen en vooronderstellingen. Het gaat niet om discussie of debat. Gelijk hebben en het beter weten zijn niet aan de orde. Het gaat om de waardes en behoeften van elk teamlid te verbinden met het grotere geheel (het team), zodat ieder teamlid vanuit zijn eigen behoeften van betekenis kan zijn. 

 

Ontdek Jezelf Op Je Bord is een spreekstuk dat de reflectie van de medewerkers van het team versterkt en de onderlinge communicatie bevorderd. De cursus Ontdek Jezelf Op Je Bord Teamverbinding zorgt ervoor dat er een meer constructieve vergaderstructuur bewerkstelligd wordt en voor een meer proactief karakter van de besprekingen. De vorm zal gedurende de cursus belicht worden zodat medewerkers dit spreekstuk zelfstandig kunnen blijven hanteren. Tevens ontvang de opdrachtgever twee exemplaren van het methodisch materiaal van Ontdek Jezelf Op Je Bord. Hiermee bieden we de mogelijkheid om de cursus in de toekomst te borgen op de werkvloer. In twee bijeenkomsten gaan we de diepte in met het team en zullen de onderlinge verbindingen tussen teamgenoten worden versterkt, ten einde een goede basis te leggen voor het werken met cliënten met complexe problematiek. 

 

De cursus duurt 3,5 uur per bijeenkomst. 

 

Geaccrediteerd met 4 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 

Koen den Os-0560.jpg