Teamverbinding

In de zorg voor mensen wordt dikwijls in teams gewerkt. Inherent aan teams is de groepsdynamica die er is tussen de verschillende teamleden. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg beperkt zich niet tot het hebben van veel inhoudelijke kennis, maar vraagt een goede afstemming van randvoorwaardelijke aspecten. Één van die aspecten is de groepsdynamica en de communicatie die hieruit voortvloeit.  Wij zetten samen met u de volgende stap hierin. Verbinding en erkenning binnen het team als basis voor verbinding en erkenning met en voor de cliënt!

Koen den Os-0560.jpg