SKJ

Klachtenregeling

Extrass biedt geaccrediteerde scholing(en) aan vanuit het SKJ. Op deze pagina kunt u klachten ten aanzien van de door u genoten deskundigheidsbevordering indienen. 

Extrass is aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Hét centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Indien u een klacht heeft, kunt u het volgende doen:

Stap 1. Heeft u een klacht, probeer dit dan eerst met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

U vind onze contactgegevens onder het tabblad 'Contact'. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Is dit niet haalbaar dan laten wij dit aan u weten. 

Stap 2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpen u en ons de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

Door onderstaand klachtenformulier in te vullen stuurt u rechtstreeks een mail naar info@scag.nl en info@extrass.nl. 

Ook kunt u kijken op de website van de SCAG https://www.scag.nl/contact/ of bellen naar 085-9022863.

Stap 3. Alleen als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan ons wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als geschil indienen bij de Geschillencommissie SCAG. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de cliënten en uit leden namens opleiders/ zorgverleners. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Via de website van de SCAG kunt u een geschil indienen.

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard. 


Klik op het PDF logo om het bewijs van inschrijving van Extrass bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg te zien. 

© 2018  Extrass Opleidingen. 

 

Extrass Opleidingen

Mail: info@extrass.nl

Telefoon: 06 518 482 14 Ramon Roks / 06 145 666 02 Ralf Jacobs

IBAN nummer NL71 RABO 0334 8925 38
KvK nummer 73074187
BTW nummer 859344125B01

 

 

Disclaimer                             Algemene Voorwaarden                     Klachtenregeling