SKJ

Klachtenregeling

Extrass biedt geaccrediteerde scholing(en) aan vanuit het SKJ. Op deze pagina kunt u klachten ten aanzien van de door u genoten deskundigheidsbevordering indienen. 

Extrass is aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Hét centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.

Indien u een klacht heeft, kunt u het volgende doen:

Stap 1. Heeft u een klacht, probeer dit dan eerst met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

U vind onze contactgegevens onder het tabblad 'Contact'. 

Stap 2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpen u en ons de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

Door onderstaand klachtenformulier in te vullen stuurt u rechtstreeks een mail naar info@scag.nl en info@extrass.nl. 

Ook kunt u kijken op de website van de SCAG https://www.scag.nl/contact/ of bellen naar 085-9022863.

Stap 3. Alleen als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan ons wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als geschil indienen bij de Geschillencommissie SCAG. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de cliënten en uit leden namens opleiders/ zorgverleners. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Via de website van de SCAG kunt u een geschil indienen.


Klik op het PDF logo om het bewijs van inschrijving van Extrass bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg te zien. 

© 2018 door Ramon Roks Extrass. Disclaimer  Algemene Voorwaarden

 

Extrass

Mail: info@extrass.nl

Telefoon: 06 518 482 14 Ramon Roks / 06 145 666 02 Ralf Jacobs

IBAN nummer NL71 RABO 0334 8925 38
KvK nummer 73074187
BTW nummer 859344125B01