Let op! Geplaatste bestellingen worden op maandag en vrijdag verzonden. 

Covid-19

Trainingen die als gevolg van Covid-19 niet kunnen doorgaan. Ofwel omwille van gezondheidsredenen, ofwel omwille van richtlijnen RIVM, worden online gegeven. Tijdstip en datums zullen in dit geval onveranderd blijven. Bij ziekte kan de cursus op later tijdstip kosteloos worden ingehaald. 

 

Niveau deelnemer:

Om deel te nemen dien je minimaal 16 jaar te zijn en verwachten we dat je een MBO+/HBO opleiding danwel aantoonbaar werk en denkniveau hebt. Daarnaast verwachten we een gezonde manier van denken en de bereidheid tot zelfreflectie.

 

Vrijstellingen:

Er is géén vrijstellingenbeleid van toepassing ons cursusaanbod. 

WLZ PGB?

 

Wist je dat je vanuit het persoonsgebonden budget (pgb), Wet langdurige zorg (Wlz) een cursus voor zorgverlener(s) mag inkopen? En ja, dit geldt tevens voor jezelf als ouder/ verzorger of informeel zorgverlener, mits jezelf zorg verleent vanuit het budget. 

Het moet dan wel een kortdurende cursus van niet meer dan 12 maanden betreffen en de cursus dient een directe relatie hebben met de beperkingen van de budgethouder. De cursus is een relevante deskundigheidsbevordering in relatie tot de te leveren zorg aan de budgethouder. 

Je kunt deze cursus via het formulier 'Bijkomende zorgkosten 2020' van de SVB declareren en is alleen van toepassing voor een zorgverlener die een overeenkomst heeft met de budgethouder. 

Profiteer nu van ons aanbod en schrijf je in voor onze unieke tweedaagse DUO- training Autisme Op Je Bord en krijg deze geheel vergoed vanuit het WLZ budget! 

Vergoeding is mogelijk vanuit de volgende werkgebieden: 
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding individueel
- Begeleiding groep
- Vervoer van en naar de dagbesteding
- Huishoudelijke hulp
- Logeeropvang

 

 

Studiekosten aftrekken?

 

Wist je dat je studiekosten mag aftrekken voor een opleiding voor je werk?

Er zijn wel voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Je hebt geen recht op studiefinanciering
Je hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO.

De studie of opleiding is voor jouw (toekomstig) beroep en is een leertraject
Dat laatste betekent dat je kennis opdoet onder begeleiding.

Je mag alleen de noodzakelijke kosten aftrekken. 

Denk aan:
Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld, leermiddelen die je van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software.

Hoe bereken ik mijn aftrek?

Als je de aangifte inkomstenbelasting invult met je studiekosten wordt automatisch berekend wat je aftrek is.

Wilt je het liever handmatig berekenen? Dan doe je dat zo: tel je kosten bij elkaar op. Krijg je een vergoeding van bijvoorbeeld je werkgever? Dan moet je die van je kosten aftrekken. Daarnaast is er een drempelbedrag van € 250. Trek dat er ook vanaf. Het bedrag dat overblijft, dát is jouw aftrek.

Tot slot, je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. 

Ben je jonger dan 30 en zit je in de 'standaardstudieperiode'? Dan is er geen maximum. De standaardstudieperiode is een periode van niet meer dan 5 jaar waarin je vooral studeert en geen volledige baan kunt hebben.

Je mag je studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

Precies weten hoeveel studiekosten je mag aftrekken? Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst.