De Schaalmethode Op Je Bord®

Als aanvulling op Autisme Op Je Bord® hebben wij de Schaalmethode Op Je Bord® ontwikkeld. Deze is uitsluitend beschikbaar voor reeds gecertificeerd Autisme Op Je Bord® begeleiders. 

Er zijn verschillende manieren waarop de Schaalmethode ondersteunend kan zijn aan de basisvariant Autisme Op Je Bord.

1. Schaal de domeinen. 

Vanuit deze variant kun jij samen met de coachee (persoon met autisme, ouder, begeleider, leerkracht, e.a.) achterhalen hoe diens huidige kijk op het autisme eruit ziet. Je onderzoekt welk domein op het bord de coachee bovenliggend ervaart met betrekking tot de wijze waarop het autisme zich manifesteert en/ of in welke laag de persoon met autisme hoofdzakelijk behoeften vervult door het gestelde gedrag. Gebruik hiervoor van elke laag op het bord één kaartje. Om verwarring te voorkomen kun je de achterzijde van het kaartje gebruiken. 

Door te werken met cijfers van één t/m zeven wordt de coachee in de gelegenheid gesteld om zijn keuzes te waarderen. Zoals je gewendt bent vanuit de basisvariant Autisme Op Je Bord bevraag je de coachee kwalitatief met betrekking tot zijn of haar gemaakte keuzes. 

Interessant om te weten is of de perceptie van de coachee zich verhoudt tot de perceptie die andere belanghebbenden in het hulpverleningsproces c.q. ondersteuningsproces erop nahouden? Schaal de domeinen in dit geval twee keer, bijvoorbeeld één vanuit de perceptie van de werkgever, één vanuit de perceptie van de persoon met autisme zelf. 

De regie op de inhoud blijft wederom ten alle tijden bij de coachee. Uitkomsten zijn een weerspiegeling van de beleving van de coachee en vormen hiermee geen absolute waarheid. Op Je Bord® is géén diagnostisch instrument, maar een hulpmiddel om te ontdekken welke bijzonderheden/ toelichting, waarden en behoeften er schuil gaan onder het gedrag. Dit alles ten doeleinde kwalitatieve gesprekken te kunnen voeren aangaande het formuleren van alternatieven die iemand erkennen in diens zijn en tegemoet komen in diens behoeften zonder regels op gedrag te hoeven stellen.  

2. Schaal het domein.

Als de coachee een bepaald domein aan de eerste plek heeft toegekend, dan kun je dit kaartje in het bovenste (donkerbruine) vakje leggen. Neem nu de overige kaartjes van dit domein erbij. Laat de coachee kaartjes kiezen waarin hij of zij zich herkent en vraag hem of haar opnieuw om de gemaakte selectie in volgorde van belangrijkheid op de schaalmethode neer te leggen. Zoals je gewendt bent vanuit de basisvariant Autisme Op Je Bord bevraag je de coachee kwalitatief met betrekking tot zijn of haar gemaakte keuzes. 

3. Schaal de situatie.

In veel gevallen is het interessant om te onderzoeken of het functioneren en de daarmee gepaard gaande behoeften verschillen per context. Dikwijls is er namelijk sprake van een beperkende situatie (een situatie waarin iets wat iemand zichzelf of anderen hem of haar gunnen nog niet lukt) en een vermogende situatie (een situatie waarin iets wat iemand zichzelf of anderen hem of haar gunnen al wel lukt). Schaal de domeinen in dit geval twee keer, bijvoorbeeld één keer vanuit de context thuis en één keer vanuit de context school, werk, e.a.. 

4. Schaal het moment. 

In andere gevallen is het interessant om te onderzoeken of het functioneren en de daarmee gepaard gaande behoeften verschillen per moment. Schaal de domeinen in dit geval twee (of meer) keer, bijvoorbeeld één keer vanuit een momentopname in het verleden en éénmaal vanuit een momentopname in het nu. Dit kan uiteraard ook voor een moment in het nu afgezet tegen een moment in de toekomst (gewenste situatie) of twee momenten die in het verleden liggen. 

5. Schaal de blauwdruk.

Heb je samen met de coachee alvast een volledig Op Je Bord® traject doorlopen. Laat hem of haar dan eens schalen welke items in zijn of haar blauwdruk het meest belangrijk zijn. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de coachee van elk domein één kaartje te laten kiezen en deze een plek op de schaalmethode toe te laten wijzen. Zoals je gewendt bent vanuit de basisvariant Autisme Op Je Bord bevraag je de coachee kwalitatief met betrekking tot zijn of haar gemaakte keuzes. 

De Schaalmethode Op Je Bord® helpt op deze wijze om te ordenen en om te waarderen. 

Wij wensen jullie nóg mooiere, diepgaande en waardevolle gesprekken toe! Wellicht weet je zelf nog meer gave varianten voor de manier waarop je de schaalmethode kunt inzetten!

 

© 2018 door Ramon Roks Extrass. 

 

Extrass

Mail: info@extrass.nl

Telefoon: 06 518 482 14 Ramon Roks / 06 145 666 02 Ralf Jacobs

IBAN nummer NL71 RABO 0334 8925 38
KvK nummer 73074187
BTW nummer 859344125B01

 

 

Disclaimer                             Algemene Voorwaarden                     Klachtenregeling