REATTACH

Grote mensen zijn net kinderen, liever niet andersom.'

ReAttach is ontwikkeld vanuit de gedachte dat mensen met psychische klachten weer zouden moeten leren om op een onbevangen, speelse manier in het leven te gaan staan. De therapie is erop gericht om mensen van overleven naar beleven terug te leiden, om mensen weer te laten ervaren wie ze zijn en ze te laten voelen dat het goed is om jezelf te mogen en kunnen zijn. i

Als mensen uit balans raken en psychische klachten ontwikkelen lijkt het vaak alsof de problemen alleen maar erger worden. Angstklachten, depressieve gevoelens en de prikkelbaarheid nemen toe. Het kan ook voelen alsof uw lontje steeds korter wordt, u het overzicht verliest of  het gevoel heeft dat u het leven zwaar voor u is.

ReAttach interventie is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het resultaat is dat u minder problemen ervaart in het dagelijks functioneren. De kortdurende interventie helpt u, uw partner, of  kind uit de negatieve spiraal te komen. Er ontstaat perspectief en ruimte voor groei.

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten.
Bij volwassenen wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk gestimuleerd en u krijgt denkopdrachten. Hierdoor leert u snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werkt u aan het beeld dat u heeft van uzelf in relatie met de belangrijkste personen in uw leven. Overlevingspatronen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks functioneren (schema’s) maken plaats voor beter aangepast gedrag.


ReAttach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen  worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

AutiBlik is geregistreerd ReAttach therapeut met een specialisatie naar de verstandelijke beperking en autisme. 

Bron: https://reattach.nl/

© 2018 door Ramon Roks Extrass. 

 

Extrass

Mail: info@extrass.nl

Telefoon: 06 518 482 14 Ramon Roks / 06 145 666 02 Ralf Jacobs

IBAN nummer NL71 RABO 0334 8925 38
KvK nummer 73074187
BTW nummer 859344125B01

 

 

Disclaimer                             Algemene Voorwaarden                     Klachtenregeling