Oudercursus traject

Oudercursus traject

Het cursustraject begeleidt u als ouders en de begeleider van uw kind in het herkennen en erkennen van de positieve intentie die gepaard gaat met gedrag. Dit alles ten doeleinde een alternatief op deze behoefte te kunnen formuleren welk beter passend is binnen de omstandigheid waarin uw kind zich begeeft. 

 

Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb), Wet langdurige zorg (Wlz) mag u een cursus voor zorgverlener(s) inkopen. 

Dit geldt tevens voor u als ouder/ verzorger of informeel zorgverlener, mits jezelf zorg verleent vanuit het budget. 

Het moet dan wel een kortdurende cursus van niet meer dan 12 maanden betreffen en de cursus dient een directe relatie hebben met de beperkingen van uw kind. De cursus is een relevante deskundigheidsbevordering in relatie tot de te leveren zorg aan de budgethouder. 

Je kunt deze cursus via het formulier 'Bijkomende zorgkosten 2020' van de SVB declareren en is alleen van toepassing voor een zorgverlener die een overeenkomst heeft met de budgethouder. 

 

Vergoeding is mogelijk vanuit de volgende werkgebieden: - Persoonlijke verzorging

- Verpleging

- Begeleiding individueel

- Begeleiding groep

- Vervoer van en naar de dagbesteding

- Huishoudelijke hulp

- Logeeropvang

 

Indien u akkoord gaat met onze offerte zullen wij de factuur opstellen. 

 

Om de factuur correct op te stellen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 •        Voorletters en naam budgethouder
 •        Adres budgethouder
 •        Postcode budgethouder
 •        Woonplaats budgethouder
 •        SVB nummer budgethouder
 •        Naam deelnemer 
 •        Geboortedatum deelnemer 
 •        BSN nummer deelnemer 

Als de factuur akkoord wordt bevonden (nadat deze samen met het Formulier Bijkomende zorgkosten 2020 is opgestuurd) door de SVB zal de SVB de zorgverlener (dus niet de budgethouder of diens vertegenwoordiger) voorzien van de benodigde gelden.  

Zodra de betaling is voldaan, nemen wij contact met u op om de data in te plannen.  

Oudercursussen buiten een straal van 40km ten opzichte van Valkenburg aan de Geul worden in overleg met een gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider vormgegeven. 

  € 1.497,98Prijs

  © 2018 door Ramon Roks Extrass Opleidingen. 

   

  Extrass Opleidingen

  Mail: info@extrass.nl

  Telefoon: 06 518 482 14 Ramon Roks / 06 145 666 02 Ralf Jacobs

  IBAN nummer NL71 RABO 0334 8925 38
  KvK nummer 73074187
  BTW nummer 859344125B01

   

   

  Disclaimer                             Algemene Voorwaarden                     Klachtenregeling