Beeldvorming cursus cliënt

Beeldvorming cursus cliënt

De beeldvorming cursus is een traject waarin de deelnemers gezamenlijk het functioneren van een cliënt onderzoeken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een methodische opbouw onder begeleiding van een ervaren cursusleider. Tijdens de beeldvorming cursus wordt aan de hand van concrete ervaringen van de deelnemers samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat goed of professioneel handelen is met betrekking tot het welzijn van de cliënt in kwestie.

 

De beeldvorming cursus begeleid teams rondom een cliënt in het herkennen en erkennen van de positieve intenties van zijn of haar gedrag. De behoeftes van de betreffende cliënt worden grondig en laag voor laag onderzocht middels het methodisch materiaal Autisme Op Je Bord of Begaafdheid Op Je Bord.

 

Aan het einde van de beeldvorming cursus beschikt het team over een totaaloverzicht van de belangrijkste waarden en behoeften van de cliënt. Dit alles ten doeleinde een alternatief gedrag op deze behoefte te kunnen formuleren welk beter passend is binnen de omstandigheid waarin de cliënt en het team zich begeeft.

 

Na afloop van de cursus begrijpt het team de cliënt beter, is het in staat vanuit meer rust met de cliënt om te gaan en is het in staat om de zorgvraag van de cliënt te begeleiden naar een afgestemd aanbod. Het team ervaart dat het, na afloop van de cursus, in staat is om te reageren op specifieke behoeftes van de cliënt (die voortkomen vanuit zijn of haar autisme of begaafdheid) die eerder dikwijls moeilijk te achterhalen waren.

 

Centrale doelstellingen van de beeldvorming cursus zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de cliënt en van de dienstverlening van het team;
  • De toename van ieders morele sensitiviteit en professionele competenties rondom het begeleiden van cliënten met autisme en/ of begaafdheid;
  • Het verbeteren van de samenwerking van het team door het gezamenlijke leerproces.

 

Autisme Op Je Bord en Begaafdheid Op Je Bord als methodisch onderzoek zijn een zoektocht naar inzicht rondom cliënten met autisme en/ of begaafdheid. Uitgangspunt is dat dit inzicht omtrent de cliënt reeds aanwezig is en aan het licht kan komen door het onderzoek met behulp van de verschillende aanwezige domeinen en de specifieke, inhoudelijk neutrale, vraagstijlen die door de cursusleider worden gehanteerd.

 

​De cursus duurt 3,5 uur per bijeenkomst. Afhankelijk van de vraag worden in onderling overleg het aantal sessies dat nodig is voor de cursus bepaald.

    € 750,00Prijs