Gedrag van mensen begrijpen is niet gemakkelijk. Of het nu jouw eigen gedrag is of dat van de anderen.

Wat helpt is te weten dat onder ieder gedrag een positieve intentie schuilgaat.

Dat wil zeggen dat iedereen (dus ook jij) met het stellen van een bepaald gedrag iets voor zichzelf probeert te bereiken of vermijden.

Gedrag kan op verschillende wijze worden benaderd. Dikwijls worden regels op gedrag gesteld. Bijvoorbeeld om de orde te handhaven. Zo moeten we in Nederland bijvoorbeeld allemaal de gordel om als we autorijden. Dit is een goede manier om gedrag te benaderen en te sturen. Toch zijn er momenten waarop het stellen van regels op gedrag niet toereikend is.

Ontdek Jezelf Op Je Bord ondersteunt jou om te onderzoeken welke behoeften en waarden schuilgaan onder gedrag. Dit inzichtelijk maken kan zorgen voor meer begrip bij de omgeving, bewustwording bij de persoon in kwestie en geeft gelegenheid om, in plaats van een regel op gedrag, een alternatief te formuleren, (een andere manier van gedrag te verzinnen) dat nog wel in de behoeften en/ of waarden van het individu voorziet, maar beter passend is binnen de context of omstandigheid waarin iemand zich bevindt. De kans op herhalend gedrag neemt hiermee af.

 

Een voorbeeld

John’s gedrag kenmerkt zich doordat hij continu loopt te ijsberen als hij nadenkt over de manier waarop een klantvraag kan worden beantwoord. Dit tot grote ergernis van zijn collega’s die ontzettend afgeleid raken door het gedrag van John. Door John’s gedrag concreet te bespreken wordt duidelijk waar, bij wie, wanneer en wat John op welke manier precies doet. Vervolgens blijkt uit het gesprek wat John dit ijsberen oplevert. De fysieke ervaring zorgt ervoor dat John zich beter kan concentreren op zijn taak en dat hij minder afgeleid raakt door de geluiden in zijn omgeving. Bij de vraag of er nog meer manieren zijn waarop John ervoor kan zorgen dat hij niet afgeleid raakt door collega’s zodat hij geconcentreerd kan blijven op zijn taak, benoemt hij dat een staande werkplek uitkomst zou bieden. Deze heeft hij thuis nota bene ook.

De werkgever wordt op de hoogte gesteld van John’s specifieke behoefte. Het inregelen van de aanpassing die voorziet in John’s behoefte blijkt slechts een kleine investering. John’s nieuwe werkplek helpt hem om binnen de huidige omstandigheid geconcentreerd te kunnen werken.

De kans op herhalend gedrag, is omwille van het feit dat in zijn behoefte is voorzien, kleiner geworden.

 

Omdat John zijn uitkomst heeft gedeeld met het team is er meer begrip. Hierdoor kan worden gereageerd op John’s behoefte in plaats van zijn gedrag.

Het reageren op de behoefte van de ander zorgt voor verbinding. Er komt erkenning voor de ander.

Vanuit de verbinding ontstaat een klimaat dat het ontwikkelingspotentieel van de ander ten goede komt.

Ontdek Jezelf Op Je Bord is een spreekstuk om de totstandkoming en het onderhoud van deze verbinding te begeleiden.

Ben je al Autisme Op Je Bord coach of Begaafdheid Op Je Bord coach? Lees hier dan meer over de wijze waarop Ontdek Jezelf ondersteunend kan zijn aan beide varianten!