Oudercursus

Wij bieden ondersteuning aan gezinnen waar één of meerdere gezinsleden autisme en/ of begaafdheid hebben.

Dit doen we door Op Je Bord te begeleiden in het gezin. Deze begeleiding heeft het karakter van een cursus. Deze cursus is volledig afgestemd op uw eigen gezinssituatie.

Na afloop van het traject begrijpt u elkaar beter, kunt u vanuit meer rust met elkaar omgaan en bent u in staat om uw eigen zorgvraag te begeleiden naar een afgestemd aanbod. U ervaart dat u steviger in uw schoenen komt te staan met betrekking tot andere partijen die betrokken zijn bij de zorg die u of uw kind ontvangt. Daarnaast bent u in staat om te reageren op specifieke behoeftes van uzelf of uw kind, die voort komen vanuit het autisme en daarom eerder dikwijls moeilijk te achterhalen waren.

Gedurende de cursus sluiten zoveel mogelijk gezinsleden aan. Ook leerkrachten, opa's en opa's of zelfs de trainer van het verenigingsleven mag aansluiten. Iedereen die u belangrijk acht voor uw welzijn.

Het cursustraject begeleidt u als ouders en de begeleider van uw kind in het herkennen en erkennen van de positieve intentie die gepaard gaat met gedrag. Dit alles ten doeleinde een alternatief op deze behoefte te kunnen formuleren welk beter passend is binnen de omstandigheid waarin uw kind zich begeeft. 

 

Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb), Wet langdurige zorg (Wlz) mag u een cursus voor zorgverlener(s) inkopen. 

Dit geldt tevens voor u als ouder/ verzorger of informeel zorgverlener, mits jezelf zorg verleent vanuit het budget. 

Het moet dan wel een kortdurende cursus van niet meer dan 12 maanden betreffen en de cursus dient een directe relatie hebben met de beperkingen van uw kind. De cursus is een relevante deskundigheidsbevordering in relatie tot de te leveren zorg aan de budgethouder. 

Je kunt deze cursus via het formulier 'Bijkomende zorgkosten 2020' van de SVB declareren en is alleen van toepassing voor een zorgverlener die een overeenkomst heeft met de budgethouder. 

 

Vergoeding is mogelijk vanuit de volgende werkgebieden: - Persoonlijke verzorging

- Verpleging

- Begeleiding individueel

- Begeleiding groep

- Vervoer van en naar de dagbesteding

- Huishoudelijke hulp

- Logeeropvang

 

 

Om de factuur correct op te stellen hebben wij de volgende gegevens nodig:

  •        Voorletters en naam budgethouder

  •        Adres budgethouder

  •        Postcode budgethouder

  •        Woonplaats budgethouder

  •        SVB nummer budgethouder

  •        Naam deelnemer 

  •        Geboortedatum deelnemer 

  •        BSN nummer deelnemer 

Als de factuur akkoord wordt bevonden (nadat deze samen met het Formulier Bijkomende zorgkosten 2020 is opgestuurd) door de SVB zal de SVB de zorgverlener (dus niet de budgethouder of diens vertegenwoordiger) voorzien van de benodigde gelden.  

Zodra de betaling is voldaan, nemen wij contact met u op om de data in te plannen.  

Oudercursussen buiten een straal van 40km ten opzichte van Heerlen worden in overleg met een gecertificeerd Op Je Bord coach vormgegeven. 

Heeft u nog vragen, vul dan gerust ons contactformulier in en vraag voor een vrijblijvende kennismaking.