CoSoS/ ESAT

Screening van ASS op jonge leeftijd CoSoS/ESAT

 

Als er een risico op ASS is gesignaleerd kan dit risico met de vragenlijst CoSoS/ESAT op een kwantitatieve manier beoordeeld worden. Met de afname kan bepaald worden of er een noodzaak is tot doorverwijzing.

De CoSoS/ESAT signaleert en screent symptomen van ASS voor kinderen in de (ontwikkelings)leeftijd van 0 tot 35 maanden.

 

De CoSoS/ESAT bestaat uit 14 vragen over concreet waarneembaar gedrag. De vragen worden aan de ouders/verzorgers gesteld. Samen met hen wordt nagegaan of de gedragingen zich wél of niet voordoen bij het kind. De vragen worden op basis van dit gesprek en op basis van observatie (indien het kind aanwezig is, hetgeen overigens door de werkgroep wordt aanbevolen) door de professional gescoord.

 

De afnameduur is maximaal 30 minuten. 

Wij zijn getraind in het afnemen van de CoSoS/ESAT.

© 2018 door Ramon Roks Extrass. 

 

Extrass

Mail: info@extrass.nl

Telefoon: 06 518 482 14 Ramon Roks / 06 145 666 02 Ralf Jacobs

IBAN nummer NL71 RABO 0334 8925 38
KvK nummer 73074187
BTW nummer 859344125B01

 

 

Disclaimer                             Algemene Voorwaarden                     Klachtenregeling