Schermafbeelding 2020-10-05 om 20.09.36.

Extrass introduceert in samenwerking met Astrid Loontjens (Specialist hoogbegaafdheid) en Wendy Jacobs (NLP Master Practitioner) dit volledig nieuwe product. Vanaf maart 2021 zijn de daarbij behorende trainingen te volgen en nu te bestellen in onze webshop.

De uil staat voor ons centraal bij dit product. Een uil ziet veel, vanuit allerlei invalshoeken hierdoor reageert hij snel en adequaat. Het nachtleven biedt perspectief en inspireert om nieuwe dingen te creëren. De uil staat voor wijsheid, groots denken en overzicht. Van hieruit dalen we af en

onderzoeken we ieders persoonlijk buikgevoel, de intensiteit mag er zijn en wordt op neutrale wijze verkend.

‘Op Je Bord’ werkt tevens met de boom als metafoor (op het spelbord). De bladeren en de stam staan voor het zichtbare gedrag, de wortels en hetgeen zich onder de oppervlakte bevinden staan voor de oorzaak van dat gedrag. De omgeving, de grond waarin de wortels zich bevinden,

zorgen voor de voeding zodat de boom kan groeien en bloeien. Dit is dan zichtbaar in de bladeren!

Vanuit deze twee metaforen wordt een vertaling gemaakt naar het eigen functioneren.

Koen den Os-0319.jpg
Koen den Os-0431.jpg

Begaafdheid Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt op een interactieve wijze met elkaar in gesprek te komen en samen met elkaar de verschillende kenmerken rondom (hoog)begaafdheid in kaart te brengen. Aan de hand van Begaafdheid Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel de impact van (hoog)begaafdheid te onderzoeken en ontdekken.

Begaafdheid Op Je Bord helpt je zonder oordeel te kijken. Je gaat op creatieve wijze onderzoeken wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is hetgeen we allemaal gemeen hebben. Daarom is Begaafdheid Op Je Bord geen algemene

benadering, maar een benadering waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

 

Wij werken te allen tijde vanuit de gedachte dat ieder gedrag een positieve intentie heeft voor de persoon in kwestie. Dat wil zeggen dat de persoon in kwestie iets voor zichzelf probeert te bereiken of te vermijden met het gestelde gedrag.

Wij worden gedreven vanuit de waarde dat ieder mens erkend mag worden in zijn ‘zijn’. Begaafdheid Op Je Bord is hier ondersteunend in.

 

Begeleiden van (hoog)begaafde mensen en hun directe omgeving is specialistisch werk. Je kunt het vergelijken met een ambacht; iets dat vaak aanzienlijke vaardigheden vereist. Wil je dit 'ambacht’ goed (blijven) uitvoeren is het noodzakelijk dat je actief bezig bent met de toekomst en

je zelf de regie en verantwoordelijkheid neemt over je kennis.

 

Begaafdheid Op Je Bord is een interactieve werkvorm die je in staat stelt je kennis over (hoog)begaafdheid verder te ontplooien. Daarnaast kun je deze werkvorm als intervisiemethode of psycho-educatiemiddel inzetten. Begaafdheid Op Je Bord helpt je op je eigen ontdekkingstocht,

is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is.

 

Begaafdheid Op Je Bord biedt jou de juiste handvatten om met de doelgroep zelf en direct betrokkenen in gesprek te gaan over wat de invloed en persoonlijke betekenis rondom (hoog)begaafdheid is. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke onderliggende oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

Begaafdheid Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met (hoog)begaafde mensen en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie. Begaafdheid Op Je Bord is in te zetten bij kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met enkele aspecten zoals:

  • Een discrepantie tussen de kalenderleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd.

  • Begaafdheid Op Je Bord is ‘talig’.

  • Is Begaafdheid Op Je Bord niet geschikt om in te zetten bij het jonge kind (4-8 jaar)?

  • Bedenk dan dat het van waarde kan zijn om samen met de omgeving (ouders, begeleiders, etc.) aan de slag te gaan.

  • In de training tot Begaafdheid Op Je Bord coach word je opgeleid voor ‘goed gebruik’. Dat houdt in dat we bovenstaande items uitvoerig behandelen en verdere contra-indicaties en tips voor ‘goed gebruik’ de revue laten passeren.

  • Hiernaast worden in de training diverse toepassingsmogelijkheden getoond.

De training tot Begaafdheid Op Je Bord coach bestaat uit twee dagen Deze dagen zien er als volgt uit:

09.30 uur- 10.00 uur inloop

10.00 uur start training

12.30 uur-13.30 uur pauze

13.30 uur training

16.00 uur einde

Tijdens de training Begaafdheid Op Je Bord leer je onder meer over: de inhoud en werking, het juist inzetten van het bordspel en de verschillende vaardigheden die je hierbij nodig hebt.

Trainingsmateriaal, bord en lunch inbegrepen. Tevens ontvang je de Begaafdheid Op Je Bord notitieblok en pen.

Na het volgen van de training word je indien gewenst toegevoegd aan ons ledenbestand en op onze website vermeld als Begaafdheid Op Je Bord Coach.

 

Trainingen die als gevolg van Covid-19 geannuleerd worden, kunnen nadien kosteloos worden ingehaald op een later tijdstip.

 

Wil jij je als wijze uil opgeven voor deze training? Ga dan naar de webshop!

Check hier de folder!

15.jpeg